Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Wärtsilä och Schneider utvecklar reservkraftlösning

Partnerna bedömer att Wärtsiläs gasmotor och kraftverk är en bra energikälla för stora datacenter.  Foto: Pixabay, kredit: Akela999
Partnerna bedömer att Wärtsiläs gasmotor och kraftverk är en bra energikälla för stora datacenter. Foto: Pixabay, kredit: Akela999
Publicerad av
Markku Björkman - 19 jan 2018

Wärtsilä och Schneider Electric ska tillsammans utveckla en reservkraftlösning för stora datacenter, med minst tio megawatts elektrisk laddning.

Wärtsilä inleder ett globalt samarbete med Schneider Electric. De två bolagen ska tillsammans utveckla reservkraftlösningar för stora datacenter. 

Wärtsilä bidrar med kraftproduktion medan Schneider står för energidistributionslösningen. Det handlar om stora datacenterprojekt i så kallad hyperskala. Den elektriska laddningen är minst 10 megawatt. 

Partnerna bedömer att Wärtsiläs gasmotor och kraftverk är en bra energikälla för stora datacenter. Det gasgeneratorbaserade reservkraftsystemet kan när det krävs startas upp inom 40 sekunder. 

När Schneider Electrics autiomationskunnande och programvara kopplas till energikällan har man en fungerande helhet. 

De två ska nu erbjuda den gemensamma lösningen till globala datacenteroperatörer. 

Javier Cavada, vd för Wärtsilä Energy Solutions, säger i ett pressmeddelande att datacenteroperatörer kommer att dra stor nytta av samarbetet. 

- Koldioxidutsläppen minskar, de sparar energikostnader och de drar finansiella fördelar av reservkraftsystemet, säger Cavada, och syftar bland annat på att den överflödiga motorkapaciteten kan användas till att sälja elektricitet till elnätet.

Källa: Wärtsilä Energy Solutions/VBL

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...