Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Rekord för nordisk vindkraft

Bild: SOL Energy
Bild: SOL Energy
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 jan 2018

Natten till tisdagen producerade vindkraftsanläggningarna i Norden mer kraft än alla Nordens kärnkraftsanläggningar tillsammans, rapporterar LOS Energy. 

Den enorma satsningen på vindkraft i Norden bär frukt. Denna vecka producerade vindkraftsanläggningarna totalt 12,1 GW. Varje timme i fyra timmar natten till tisdagen låg vindkraftsproduktionen i Norden sammanlagt på runt 12 GW. Detta är mer än all kärnkraft i Norden klarar att producera per timme.

Gratis el i Danmark 
Danskarna har denna vecka fått betalt för att förbruka el. Kraftproduktionen i Danmark har överstigit efterfrågan på marknaden. Detta har resulterat i negativa priser, en tendens som blir allt vanligare. Framförallt i Danmark och Nordtyskland där vindkraft har blivit en väsentlig del av kraftproduktionen och därmed har större inflytande på prissättningen.

I Norden ger vintern klassiska vinterpriser på spotmarknaden. Den goda resurssituationen bidrar till att hålla ner elpriserna. Internationellt präglas priserna av osäkerhet kopplad till fossila energikällor.

Högt kolpris präglar Europa 
Kolpriset i Europa ligger på sin högsta nivå sedan början av 2013. De flesta länder utanför Norden är beroende av kolkraft och detta påverkar följaktligen kraftpriserna i övriga Europa. I Norden har den goda resurssituationen hittills gjort att kolpriset inte har haft någon effekt på kraftpriserna. En snörik vinter kommer att bidra till att Norden påverkas mindre av de europeiska kraftpriserna.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...