Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 24 2018
Senaste Nytt

Förslag till indelning av det nordiska synkronsystemet i LFC-block

Förslaget är ett första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget. Foto: Pixabay, kredit: BlickPixel
Förslaget är ett första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget. Foto: Pixabay, kredit: BlickPixel
Publicerad av
Markku Björkman - 26 nov 2017

Systemoperatörerna i Sverige, Danmark och Norge är eniga om en framtida modell för balansering av det nordiska synkronsystemet. De tre systemoperatörerna lägger nu därför fram ett gemensamt förslag på LFC-blockstruktur för konsultation, skriver Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande.

Konsultationen gäller förslaget från Svenska kraftnät, Energinet och Statnett avseende indelning i LFC-block i enlighet med artikel 141(2) i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Förslaget täcker indelningen av LFC-block för det nordiska synkronsystemet.

Konsultationen sker enligt artikel 11 i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Konsultationen varar från den 24 november till 31 december 2017.

Målsättningen med konsultationen är att inhämta synpunkter på förslaget från marknadens aktörer. Efter konsultationen kommer systemoperatörerna värdera synpunkterna och uppdatera förslaget därefter.

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus