Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Stoppade planer för två vindkraftsparker på Kimitoön

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 nov 2017

För fyra år sedan var Konstsamfundet intresserad av att bygga 18 vindkraftverk i Galtarby och Hertsböle i Kimitoön, Finland. Planerandet tog vid och kommunen var med på noterna om att reservera området Olofsgård för vindkraft. År 2015 reducerades möllornas antal med hälften även om NTM-centralen ansåg att fyra till fem kraftverk är rimligt för området.

Vindkraftsparken blev en politisk tvistefråga och Konstsamfundet drog sig ur efter att föreningen ansåg att det inte finns förutsättningar att förverkliga planerna.

Tidigare denna höst kontaktade Kimitoöns kommun operatören Olofsgård Energi för att höra om förutsättningarna för planerna.

Svaret var att Konstsamfundet önskar säga upp det ingångna planeringsavtalet i samråd med kommunen. Därför anser Kimitoöns kommun nu att det inte finns någon orsak för kommunen att inte acceptera uppsägningen. Tekniska nämnden tar upp ärendet på sitt möte på tisdag.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...