Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Drömmen om vindkraftverk vid Stidsvig lever vidare

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 nov 2017

Under en lång tid har Billyvind velat bygga vindkraftverk längs E4:an i höjd med Stidsvig, men kommunen har gett avslag. Efter ytterligare överklaganden har länsstyrelsen nu skickat tillbaka frågan till kommunen. Detta skriver Helsingborgs Dagblad. 

 

När plan- och byggnadsnämnden i september på nytt avslog företagets ansökan om att bygga ett vindkraftverk längs E4:an i höjd med Stidsvig hade man flera anledningar till sitt beslut.

Det handlade delvis om att de remissvar som företaget begärt in var för gamla men avslaget berodde också på att ett vindkraftverk så nära bostäder inte passade in i översiktsplanen för vindkraft i kommunen.

Men hos länsstyrelsen, där ärendet hamnade efter att företaget överklagade kommunens beslut, ser man annorlunda på saken.

Istället för att säga nej till ansökan borde kommunen utrett placeringen av vindkraftverket ytterligare samt ha gett Billyvind möjlighet att inhämta nya remissvar. Därför upphäver länsstyrelsen kommunens avslag och skickar tillbaka ärendet till nämnden.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...