Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Seminarie: Trelleborg samlar aktörerna inom havsbaserad vindkraft

Lillgrunds vindkraftspark utanför Klagshamn i Malmö, söder om Öresundsbron. Bild: Kommunförbundet Skåne.
Lillgrunds vindkraftspark utanför Klagshamn i Malmö, söder om Öresundsbron. Bild: Kommunförbundet Skåne.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 nov 2017

Idag kommer representanter från de stora aktörerna inom havsbaserad vindkraft till ett seminarium i Trelleborg som handlar om deras planer för havsbaserade vindkraft utanför Skånes kust och vad som krävs från regionens sida för att dra nytta av dessa kommande investeringar på bästa sätt.

Närvarar gör bland annat Lars Welander E.ON, Göran Loman Vattenfall och Fredrik Andrén Sandberg från DONG Energy. Som åhörare kommer ett femtiotal deltagare från från vindkraftsbranschen och offentlig sektor både regionalt.

Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Men när kan det bli aktuellt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige igen? Vad kan dessa investeringar innebära för Skåne? Var och när kommer jobbtillfällena? 

I seminariet deltar representanter som har värdefulla internationella erfarenheter havsbaserad vindkraft. Vi får olika inspel från spännande aktörer följt av en dialog med deltagarna. Moderator är Tanja Tränkle, RISE.

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...