Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Nu inleds klimatförhandlingarna vid COP23 i Bonn

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 nov 2017

Nu inleds FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn där Fiji står för ordförandeskapet. Centralt på mötet blir förhandlingar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. Sverige driver på för att regelverket ska utformas på ett sätt som bidrar till ett ambitiöst genomförande.  

Regelverket ska bland annat innehålla gemensamt ramverk för uppföljning och redovisning av ländernas klimatåtaganden. En annan viktig del av är den femåriga översynsmekanismen av ländernas åtaganden som ska bidra till höjda ambitioner över tid. En första översyn kommer ske 2020, men Sverige driver på för att flera länder redan nu ska öka sina ambitioner.   

– För att klara Parisavtalets målsättningar måste ambitionen öka kraftigt. Sverige har redan skärpt sina åtaganden och driver på för att fler länder ska göra detsamma, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.  

Havsfrågan är högt prioriterad för ordförandelandet Fiji, som tillsammans med Sverige var värd för FN:s havskonferens i New York tidigare i år. Den globala uppvärmningens inverkan på haven gör Fiji och andra små ö-nationer särskilt utsatta för klimatförändringar.  

– Fiji och Sverige har nära samarbete kring havsfrågor och Sverige stödjer en ökad koppling mellan klimat och hav. Vi vill att havsfrågorna får ökat utrymme och integreras mer inom förhandlingarna, säger Isabella Lövin.  

Klimatförhandlingarna vid COP23 i Bonn pågår mellan den 6-17 november.  

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...