Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Eurowind tar sikte på Halltorp, Kalmar

Foto: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)/Flickr, H.P. Brinkmann
Foto: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)/Flickr, H.P. Brinkmann
Publicerad av
Jessica Nejman - 01 nov 2017

Tolv vindkraftverk, är det tänkt att Eurowind Energy AB:s nya vindpark utanför Halltorp ska bestå av.

Företaget har skickat ut ett samrådsunderlag, skriver Barometern. Här är hela syftet att få igång en dialog mellan parterna, Eurowind, länsstyrelsen och kommunen inför den fortsatta projekteringen. Allmänheten får chansen att säga sitt under ytterligare ett samråd längre fram.

Projektet Vindkraftspark Gräsgärde omfattar tolv vindkraftverk på ett område cirka fem kilometer nordväst om Halltorp. Verken har en totalhöjd på 250 meter och en rotordiameter på 150 meter.

Områdena är klassade som särskilt lämpligt område för vindkraft, en del av Kalmar kommuns vindkraftplan, som antogs 2011.

Vindkraftparken beräknas kunna sättas i drift 2021 eller 2022.

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...