Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Det går framåt för havsbaserade Norfolk Vanguard

Foto: Vattenfall/Anna-Karin Drugge
Foto: Vattenfall/Anna-Karin Drugge
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 okt 2017

1,8 gigawatt vindkraft håller på att byggas utanför Storbritanniens kust, i den norra halvan av East Anglias utvecklingszon, skriver Climate Action.

Den havsbaserade parken, Norfolk Vanguard, ska kunna försörja omkring 1,3 miljoner brittiska hushåll med el vid full drift.

Vattenfall har inlett en konsultation kring miljökonsekvensbedömningen, de har även inlett en samrådsprocess med cirka 30 000 hushåll i Norfolk.

Enligt bolaget ska boende inte påverkas av kabeln på 60 kilometer som ska installeras i anslutning till projektet, då den inte ska gå under de existerande husen.

Enligt Vattenfall ska projektet bestå av 90 till 257 turbiner.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...