Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Microsoft i samarbete med General Electric

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 okt 2017

Microsoft har tecknat ett kraftköpeavtal med General Electric som sträcker sig 15 år.

Bolaget ska alltså köpa all vindkraft från vindparken Tullahennel på 37 megawatt i Kerry.

Varje turbin på platsen kommer att ha ett batteri integrerat för att hjälpa till att samla data relaterad till energilagring. Det ska i sin tur ligga grund för tester där batterierna kan användas för lagring, lagra el när det är överskott, släppa el ut på nätet när det är underskott.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...