Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftsproduktionen ökar

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi
Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 okt 2017

Nyligen togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 25 megawatt. Det kan jämföras med 635 megawatt under andra kvartalet. Trots nedgången är investeringstakten fortfarande hög, skriver som Svensk Vindenergi förväntar sig därför att vindkraftsproduktionen ökar från dagens 17,3 terawattimmar till 22 terawattimmar år 2020. Det framgår av ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar.

– Antalet nya installationer är i år på den lägsta nivån sedan 2009. Men tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga har investeringstakten återigen ökat. Det gör att vår prognos för 2020 skrivs upp till 22 terawattimmar, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. 

Under det tredje kvartalet 2017 fattades beslut om investeringar i vindkraft avseende 25 megawatt, vilket kan jämföras med toppnoteringen 635 megawatt under föregående kvartal och 66 megawatt under motsvarande period för ett år sedan. Trots nedgången är investeringstakten det senaste året fortfarande högre jämfört med de senaste fyra åren, menar Svensk Vindenergi som förväntar sig att vindkraften kommer att öka från dagens 17,3 terawattimmar till cirka 22 terawattimmar till år 2020, eller motsvarande 16 procent av elanvändningen. 

– Läget är fortsatt ansträngt för vindkraftsproducenterna som var ute tidigt och investerade när både investeringskostnaden och ersättningsnivåerna var betydligt högre. Vi vill att regeringen återkommer med förslag som hanterar denna viktiga fråga, fortsätter Charlotte Unger Larson.

Ett stort hinder är kommunal tillstyrkan för vindkraft, det så kallade kommunala vetot, som stoppar många projekt i ett sent skede. 

– Vetot går inte att försvara, varken ur ett juridiskt, demokratiskt eller företagarperspektiv. Det är viktigt att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att slopa det, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...