Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Processen igång för vindparken Dakota Range

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 okt 2017

Apex Clean Energy har ännu inte stött på större motstånd för den planerade vindparken Dakota Range i Dakota, USA.

Tillverkaren hoppas att parken ska vara installerad, klar och generera el till 2021.

Ännu är inte kapaciteten eller antalet turbiner spikat, men förhoppningen är att projektet ska delas upp i två faser med en samlad kapacitet om 300 megawatt.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...