Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Installationen av stor turbin i Wales väcker oro för närliggande flygplats

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/HpGreusen
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/HpGreusen
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 okt 2017

Det finns planer på att uppföra en turbin i närheten av Cardiff Airport i Wales. Turbinen skulle i sådana fall bli högre än den högsta byggnaden i Wales.

Oron som finns kring projektet är att turbinen ska påverka flygplanens landning och medföra en risk samt att arbetsbördan för flygtrafikens kontrolltjänster skulle öka på grund av ökad komplexitet.

Om turbinen blir en verklighet kommer den att byggas på Graig Fatha Farm i Coedely, nära Tonyrefail. Turbinen skulle generera nog med el för att försörja omkring 2 000 hushåll.

Än så länge får byggplanerna vänta tills en överenskommelse nås med flygplatsen.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...