Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Kigalitillägget – världen fasar ut kraftfulla växthusgaser

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 09 okt 2017

Världens länder ska stegvis minska produktion och förbrukning av de kraftfulla växthusgaserna HFC (fluorkolväten). Detta enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet, som regeringen i dag beslutade att ratificera. Enligt beräkningar kan Kigalitillägget minska den globala uppvärmningen med upp till 0,5°C till år 2100.

– Sverige har tillsammans med EU varit drivande under hela förhandlingsprocessen som ledde fram till överenskommelsen förra året. Kigalitillägget är ett viktigt framsteg i det globala samarbetet och en konkret åtgärd för att uppnå målen i Parisavtalet. Jag är stolt över att Sverige haft en så aktiv roll i detta, säger miljöminister Karolina Skog.

Kigalitillägget träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter har ratificerat. Hittills har sju länder ratificerat tillägget.

HFC ansågs länge vara ett bra substitut för ozonnedbrytande ämnen, innan forskning visade att det är en kraftig klimatgas. I Sverige används HFC främst i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt i värmepumpar. Inom EU inleddes åtgärder mot HFC under 2015 med en frysning av nivåerna, och därefter togs 2016 ett första steg i utfasningen.

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...