Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

SGRE kammar hem norskt avtal

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 06 okt 2017

Siemens Gamesa Renewable Energy har vunnit ett leveransavtal för den norska vindparken Sørfjord Vindpark i Tysfjord. En lokalisering som bara ska kunna nås genom båt eller helikopter.

Totalt omfattar leveransen 23 turbiner, typ SWT-DD-130 anpassade med Onshore Direct Drive OptimaFlex. Turbinernas kapacitet omfattar 4,2 megawatt.

Installation planeras till sommaren 2019 med slutförande hösten samma år.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...