Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Vattenfall förvärvar ytterligare i nederländsk vindpark

Wieringermeer. Foto: Vattenfall/Vattenfall NEWS
Wieringermeer. Foto: Vattenfall/Vattenfall NEWS
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 okt 2017

Vattenfall har ökat sitt ägande i Wieringermeer vindkraftpark i och med ett förvärv av ytterligare 32 turbiner i det som väntas bli det största vindkraftverket på land i Nederländerna.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Business Unit Wind som ska investera totalt 5 miljarder euro över fem år:

– Vi är mycket nöjda med detta förvärv. De ytterligare 32 vindkraftverken kompletterar vår portfölj i Nederländerna perfekt. Nederländerna är en viktig marknad för oss och förvärvet stöder starkt vårt strategiska mål att vara fossilfri inom en generation, säger han.

Vattenfall äger sedan tidigare 50 turbiner i projektet. Med förvärvet ökas andelen i Wieringermeer väsentligt. Förvärvet gjordes från medlemmarna i Windcollectief Wieringermeer, vilket ingår i ett samarbetsbolag mellan ECN (Nederländernas Energiforsknings Center), Nuon och partners, och Windcollectief Wieringermeer.

Den nya vindkraftparken kommer att ha 100 vindkraftverk och kommer att börja att producera förnybar el 2019.

Vindkraftparken byggdes genom ett samarbete mellan ECN, Nuon och partners, och Windcollectief Wieringermeer. De nuvarande 93 vindkraftverken kommer att ersättas med 99 nya, mer effektiva turbiner.

Vattenfall installerar 82 vindkraftverk (295 MW) och ECN installerar 17 vindkraftverk. I planen ingår även en ytterligare turbin där lokalbefolkningen erbjuds andelar.

Den årliga produktionen motsvarar hushållsel till 370 000 nederländska hem.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...