Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Förnybar energi kan stå för hälften av världens energibehov till 2050

Elanvändning i Japan Tokyo. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Elanvändning i Japan Tokyo. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 06 sep 2017

Enligt DNV GL och deras senaste rapport Energy Transition Outlook, finns det en möjlighet att förnybara energikällor kan stå för nästan hälften av den globala energiförsörjningen till 2050.

Vindkraften kan alltså komma att stå för 14 procent av energibehovet, med solenergin hack i häl.

Kostnaden för vindkraft väntas sjunka med 16 procent, samtidigt som kapaciteten dubblas. Kostnaden för solceller väntas sjunka med 18 procent.

De största faktorerna för utveckling ska, enligt Remi Eriksen, koncernchef på DNV GL, vara en vilja att röra sig framåt i industrin, både innovationsmässigt och kapacitetsmässigt.

Förnybar energi rör sig framåt och utsläppen kommer att minska, men enligt DNV GL spås temperaturen ändå öka med 2,5 grader Celsius, vilket betyder att målen med Klimatavtalet inte nås.

Här kan du läsa hela rapporten. 

Annons