Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Juli: Något svagare vindar än normalt

Foto: CC0 Creative Commons / Pixabay/josealbaphotos
Foto: CC0 Creative Commons / Pixabay/josealbaphotos
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 aug 2017

Arise rapporterar om något svagare vindar än normalt under juli månad som resulterade i en elproduktion om 35,5 gigawattimmar, jämfört med månadens budget om 38,2 gigawattimmar.

Månadens produktion fördelade sig på 21,6 gigawattimmar egen produktion och 13,9 gigawattimmar samägd produktion, jämfört med månadens budget om 21,6 gigawattimmar respektive 16,6 gigawattimmar.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...