Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Texas, Oklahoma och Iowa i topp

Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 aug 2017

Enligt amerikanska Energy Department som har lanserat tre nya marknadsrapporter, fortsätter vindkraften att växa i USA.

Industrin växte med totalt 8 200 megawatt installerad kapacitet 2016, vilket ska stå för 27 procent av all energi som installerades under 2016.

Vindkraften ska ha stått för sex procent av USA:s energibehov och 14 stater ska idag få mer än tio procent av sitt energibehov från vindkraften.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...