Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Lokal fladdermus i riskzonen vid vindkraftsbygge

Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 aug 2017

Vid kusten av Oahu, Hawaii planeras en vindpark - Na Pua Makani project i Kahaku.

Åtta eller nio turbiner planeras uppföras av utvecklare Na Pua Makani Power Partners. Utvecklaren söker för tillfället efter tillstånd att kunna installera parken i områden där det bland annat finns utrotningshotade arter – som fladdermusen Hawaiian hoary bats.

Många av lokalborna har protesterat mot bygget. Speciellt då tidigare vindparker redan ska ha orsakat fler dödsfall hos fladdermöss än tidigare trott, rapporterar Hawaii News.

Just nu pågår undersökningar av området för att mäta hur stor risken är att utrotningshotade arter drabbas.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...