Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Tesla rustar fabrik i Nya Zeeland

Foto: Pixabay Licens/creative commons/free photos
Foto: Pixabay Licens/creative commons/free photos
Publicerad av
Jessica Nejman - 09 aug 2017

Saltfabriken vid Lake Grassmere i Nya Zeeland, på South Island, ska rustas med batterier från Tesla.

Specifikt deras litium-jon batterier på 250kW/570kWh -Tesla Powerpack.

Batterierna ska användas till att både lagra energi men också jämna ut energitillförseln från vindkraftverket som är ansluten till fabriken.

Batterierna ska kunna, tillsammans med turbinen, kunna täcka 75 procent av fabrikens energibehov, skriver Renew Economy.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...