Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

EWEB vill avyttra vindparker

Foto: Pixabay Licens/creative commons
Foto: Pixabay Licens/creative commons
Publicerad av
Jessica Nejman - 08 aug 2017

Eugene Water & Electric Board (EWEB) avser att avyttra två vindkraftsparker.

Parkerna beslutet gäller är Harvest Wind och Foote Creek I vid Columbia River Gorge och Wyoming.

Omkring sex procent av företagets el kommer från förnybara källor, inklusive de två nämnda parkerna. Men bolaget har också tecknat kontrakt för att köpa el från andra vindparker i norra och centrala Oregon.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...