Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Formosa 1 i Taiwan är igång

Foto: Pixabay Licens/creative commons/pexels
Foto: Pixabay Licens/creative commons/pexels
Publicerad av
Jessica Nejman - 08 aug 2017

Taiwans första havsbaserade vindkraftsprojekt – Formosa 1, har genererat totalt 6,5 megawatt i juli månad, sedan parken sattes i kommersiell drift i april, rapporterar Focus Taiwan.

Kapaciteten förväntas växa till 120 megawatt till 2019, enligt Swancor Renewable, som leder utvecklingen av projektet. 

Projektet är även en del av regeringens mål om att installera 1 000 turbiner till 2030, varav totalt 4 gigawatt ska komma från havsbaserad vindkraft.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...