Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

General Electric har lämnat in ett patentklagomål mot Vestas

Foto: Pixabay Licens/creative commons
Foto: Pixabay Licens/creative commons
Publicerad av
Jessica Nejman - 07 aug 2017

General Electric Co. har lämnat in ett patentklagomål i USA mot Vestas American Wind Technology, Inc. och Vestas Wind Systems A / S, rapporterar Bloomberg.

General Electric hävdar att Vestas Wind Systems A / S använder sin teknik för att skydda sina turbiner från större kraftförändringar.

Patentet täcker en teknik som kallas ”zero voltage ride through”, vilken gör att vindkraftverk kan förbli anslutna till nätet utan skada under spänningsfluktuationer likt de som orsakas av blixtnedslag eller kortslutningar. Turbinerna är annars designade för att koppla bort sig själva från nätet.

Patentet är detsamma som General Electric framgångsrikt hävdade i en rättegång mot Mitsubishi Heavy Industries Ltd. år 2010. En jury tilldelade 170 miljoner dollar till General Electric, fastän företagen senare kom överens om en lösning.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...