Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

AEP investerar i amerikansk park

Foto: Pixabay Licens/creative commons
Foto: Pixabay Licens/creative commons
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 aug 2017

AEP, American Electric Power, meddelar i ett pressmeddelande att de avser att investera en summa om 36 miljarder kronor (4,5 miljarder dollar) i ett vindkraftsprojekt på 2 000 megawatt - Wind Catcher Energy Connection.

Förutom vindkraften har AEP för avsikt att även investera i överföringsledningar som sträcker sig över fyra olika stater - Arkansas, Louisiana, Oklahoma och Texas.

Projektet utvecklas av Invenergy.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...