Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

SSE avyttrar ytterligare av Clyde

Foto: Pixabay License/creative commons
Foto: Pixabay License/creative commons
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 aug 2017

SSE meddelar att de har avyttrat ytterligare av vindparken Clyde i Skottland.

Denna gång fem procent, till kund Greencoat U.K. Wind PLC (UKW.LN) och GLIL Infrastructure LLP.

Köpeskillingen omfattar 726 miljoner kronor (67,8 miljoner pund).

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...