Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Sänkt byggtakt för vindpark i Ersträsk

Foto: Pixabay License/creative commons/angelikagraczyk
Foto: Pixabay License/creative commons/angelikagraczyk
Publicerad av
Jessica Nejman - 02 aug 2017

Enercon håller på och installerar 77 turbiner i Ersträsk. Men nu ska byggtakten sänkas då resurserna styrs om till projekt i Tyskland, rapporterar Piteå-Tidningen.

Vägar, kranplatser och platser för fundamenten har kommit på plats under våren och sommaren.

Det var tänkt att Enercon i samarbete med BDX, skulle gjuta 46 fundament för 189 meter höga torn. Men beslutet ändrades och enbart 26 fundament gjuts.

- De har blåst av på takten. För vår markenhet betyder det inte så mycket. Men för oss på betongsidan blir det ett svårt avbräck, säger Jan Isaksson, affärsområdeschef vid BDX Piteå till Piteå-Tidningen.

- Men vi kommer att slå av på takten. Anledningen är situationen i Tyskland där det byggs väldigt mycket just nu och även resten av 2017. Det är i princip en fördubbling av antalet verk i Tyskland i år jämfört med tidigare år. Det beror på att Tyskland försämrar ersättningsnivåerna i år och det gör att efterfrågan på att bygga vindkraft är extrem. Jag tror att det är EU som vill minska subventionerna, säger Pamela Lundin, Sverigechef för Enercon till Piteå-Tidningen.

-Därför behöver vi just nu alla resurser i Tyskland och då måste vi bromsa Ersträsk, samt en del andra projekt, säger Sverigechefen.

Tornen som ligger vid Piteå hamn ska flyttas till Ersträsk för förvaring under vintern.

- Till våren återupptas all byggnation av torn igen och projektet har samma sluttid som tidigare, det vill säga i slutet av 2019.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...