Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

La Caisse förvärvar del i Boralex

Foto: Pixabay License/Creative commons/egorshitikov
Foto: Pixabay License/Creative commons/egorshitikov
Publicerad av
Jessica Nejman - 31 jul 2017

La Caisse de depot et placement du Quebec har förvärvat en majoritet om 17,3 procent i Boralex för köpeskillingen 230 miljoner dollar.

Boralex har driftsatt vindkraft (över 1,1 gigawatt) i Kanada, USA och Frankrike.

La Caisse de depot et placement du Quebec hanterar pensionsfonder.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...