Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Resultat från EU-projektet EEPLIANT

Foto:  CC0 Public Domain/Pixabay/snime
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/snime
Publicerad av
Jessica Nejman - 07 jul 2017

Det cirka två år långa projektet EEPLIANT har nu avslutats. Projektet har syftat till att öka genomslaget av EU:s energimärkning och kraven på ekodesign genom riktade marknadskontrollsaktiviteter för produktgrupperna LED-lampor, skrivare och uppvärmningsprodukter.

Projektet EEPLIANT har pågått sedan april 2015 och avslutades den 30 juni 2017. Huvudsyftet med projektet har varit att öka efterlevnaden av ekodesign- och energimärkningskraven på energirelaterade produkter.

Totalt har marknadskontrollsmyndigheter från 12 länder deltagit i projektet, som finansierats av EU och koordinerats av PROSAFE (Product Safety Forum in Europe).

Projektet organiserade aktiviteter kring marknadskontroll, inklusive provning och granskning av produkternas tekniska dokumentation. Kontrollerna visar brister både gällande dokumentation, produktinformation och provningsresultat.

Genom EEPLIANT har det även tagits fram riktlinjer för marknadskontroll och utbildningsprogram. Dessa har gjorts tillgängliga för andra myndigheter inom EU för att på så vis säkerställa att fler kan dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som EU-samarbete gett upphov till.

Här kan du läsa mer om resultatet.