Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Skånes vindkraftspris till forskning om fåglar och fladdermöss

Forskarna Martin Green och Jens Rydell. Foto: Kommunförbundet Skåne/MyNewsDesk
Forskarna Martin Green och Jens Rydell. Foto: Kommunförbundet Skåne/MyNewsDesk
Jens Rydell. Foto: Kommunförbundet Skåne/MyNewsDesk
Jens Rydell. Foto: Kommunförbundet Skåne/MyNewsDesk
Foto: Jens Rydell/MyNewsDesk
Foto: Jens Rydell/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 16 jun 2017

Forskarna Martin Green och Jens Rydell på Biologiska institutionen vid Lunds universitet, forskar kring vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har blivit prisade med Skånes Vindkraftspris för sitt arbete.

Juryn består i år av Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad, Roland Flaig Wind Operations – Head of EU North, Eon samt Anna Peterson Landskapsarkitekt & adjunkt SLU.

Juryns motivering lyder:

”Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och på nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.”

Priset delas ut årligen i föreningen Skånes vindkraftsakademi och sponsras av Malmö stad och Eon.

Vinnare av Skånes Vindkraftspris tidigare år:

2016: Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg.

2015: Region Skåne

2014: Sven Ruin

2013: Dr. Jörgen Svensson, bitr. lektor LTH

2012: Karin Hammarlund

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...