Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Eolus delårsrapport

Publicerad av
Jessica Nejman - 26 jan 2017

Under verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 – 30 november 2016 omfattar nettoomsättningen till 86,4 (31,7) miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till -5,4 (-27,2) miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-21,6) miljoner kronor.

Annons