Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Iglasjön överlämnad till Munich Re

Publicerad av
Jessica Nejman - 26 jan 2017

Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende överlåtelse av vindparken omfattande 26,4 megawatt är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

Avtalet avser vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun.

Genom färdigställandet av vindpark Iglasjön har Eolus nått upp till 500 etablerade vindkraftverk sedan starten 1990.

Annons