Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

”Regeringen måste säkra fortsatt utbyggnad av förnybar el”

Publicerad av
Jessica Nejman - 29 dec 2016

Svensk Vindkraftförening skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten att för att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och förverkliga Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el.

Anders Wijkman, avgående ordförande i Miljömålsberedningen menar, bland andra, att Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick i stäv med nya EU-krav.

Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att utbyggnaden av förnybart ska styras mot slutet av 2020-talet, mellan 2027 och 2030. Något som skulle få allvarliga konsekvenser för omställningen till förnybart, skriver Svensk Vindkraftförening.

Föreningen lyfter att Energimyndighetens förslag i praktiken innebär att utvecklingen av förnybar el i Sverige stoppas. Detta, menar Svensk Vindkraftförening, vore allvarligt av flera skäl.

1. Förslaget går emot EU:s krav.

2. Energiöverenskommelsens mål om ett förnybart elsystem bortses. Förslaget om att ny elproduktion främst behövs då befintlig kärnkraft stängs ner motiveras, alltså efter år 2040. Det är ett riskabelt antagande som utgår från teknisk, i stället för ekonomisk, livslängd, skriver Svensk Vindkraftförening.

3. Det rimmar illa med Parisavtalet.

Svensk Vindkraftförening menar att genom att fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen kan fortsatt låga elpriser för svenska företag och konsumenter hållas samt att det är möjligt att minska behovet av kolkraft i grannländerna

”Vi utgår från att regeringen kommer att följa såväl EU-kommissionens uppmaning, som den svenska energiöverenskommelsens inriktning och slå fast att Sverige ska ha en jämn utbyggnadstakt av förnybar el fram till 2030. Omställningen till förnybart behöver ske skyndsamt, inte med en inledande paus på nästan tio år.”

Annons