Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Vattenfall nedmonterar Yttre Stengrund

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Publicerad av
Jessica Nejman - 07 dec 2015

Vattenfall har nu börjat avveckla sitt kustbaserade vindkraftsprojekt Yttre Stengrund på tio megawatt utanför sydöstra Sverige.

Projektet består av fem stycken NEG Micon turbiner på två megawatt vardera. Endast en turbin var i drift när beslutet om avveckling togs. Begränsad tillgång till reservdelar var en av anledningarna till beslutet.   

Vattenfall anser att avveckling ska vara det mest ekonomiska alternativet. Svensk Sjöentreprenad har fått uppdraget att utföra rivningsarbetet, som beräknas vara slutfört senast första januari 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...