Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder

Lennart Söder. Foto: Svensk Vindkraftförening
Lennart Söder. Foto: Svensk Vindkraftförening
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 maj 2015

Svensk Vindkraftförening delar ut årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder. Av tradition utses vid årsstämman varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset professor Lennart Söder, för sitt arbete med att bevisa potentialen för förnybart i Sveriges elförsörjning.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Lennart Söder ska tillsammans med sitt team på KTH ha visat på den potential de har för etablering av Vind- och Solkraft i det svenska elsystemet. Det ska vara tekniskt möjligt att 60 terawattimmar vind- och solkraft i Sverige, motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen, enligt deras senaste rapport - ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige”

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...